От 1 декември 2020г. магазинът на "Микромакс Трейд"ООД в гр.СОФИЯ е на нов адрес: ж.к. Христо Смирненски, бл.70 (срещу ПЖИ)


 

Технически пружини

 
 
Въпросник за изработка на технически пружини

Въпросник за изработка на технически пружини


Изработката на пружини е свързана с изготвянето на документация и екипировка (инструмент). Минималното количество на поръчката варира съобразно вида и размера на пружината.

Въпросник за поръчка (pdf - за изпращане по факс)
Въпросник за поръчка (xls - за изпращане по e-mail / факс)